Utbildning

Nu är kretsens två första utbildningar, stationschef (fält) och skjutledare (bana, genomförda. Om behovet fortfarande finns i föreningarna, kommer vi att köra en repris på dessa två utbildningar under våren, mars månad.

Banläggarutbildningen, som följer, kommer att starta med en utbildning i Säkb. Tiderna för dessa är fortfarande inte satta.