Regler för Skaraborgsserien i Banskjutning. Rev. 150325

Tillhörighet: Deltagande skytt måste tillhöra R-kretsen och tävla för endast en förening. Omfattning: Serien består av sju tävlingsomgångar som skjuts på hemmabana. Varje match omfattar en provserie samt sex tävlingsserier enligt SHB regler för precisionsskjutning. Resultat: Skytt skall tävla med samma resultat såväl individuellt som i lag. Skytt äger rätt att tillgodoräkna sig skjutperiodens bästa resultat. Omgångarna överlappar varandra, men resultat får bara räknas till en omgång. Lagbestämmelser: Förening äger rätt delta med flera 3-mannalag, dock äger kretsen rätt att sålla bland anmälningarna om det blir problem vid inplacering i seriesystem, även med 2 i samma division. Föreningarna rankar egna laget, bästa Lag 1 osv. I samtliga lag skall skyttarna namnges, reserv är frivilligt (ingår ej i annat lag) vilken inträder då någon ordinarie ej har resultat. Växling av skytt mellan lag är tillåtet under förutsättning att skytt som går till lägre lagnummer (div) står över en skjutomgång, individuella serien räknas dock. Förening med enbart ett lag namnger tre ordinarie skyttar samt om så önskas en reserv som inträder som ovan. Skyttarnas namn anges vid redovisning av den 1: a omgången. Nytt lag placeras in i lägsta divisionen. Individuella bestämmelser. Samtliga skjutresultat ingår i den individuella serien, ordinarie som reserver, även skytt som står över vid nerflyttning. Klassificering enligt SHB. Matchordning Alla lag att skjuter i varje omgång. Om ett lag inte har någon motståndare på grund av ojämnt antal lag i serien skall laget skjuta mot ”Lag0”. Det skjutna resultatet medräknas och seriepoängen tillfaller laget, även individuellt medräknas resultatet. Totalt skjuts sju tävlingsomgångar. Max 8 lag i varje serie. Poängbestämmelser och särskiljning: I matchmöte erhåller vinnande lag två poäng. Vid lika resultat erhåller vardera lagen en poäng. Vid seriens slut vinner lag med högsta matchpoäng. Vid lika matchpoäng vinner lag med högsta poäng vid inbördes möte. Om resultatet vid det inbördes mötet är lika vinner lag med högsta sammanlagda skjutpoäng. Uppflyttningsbestämmelser: Det bästa laget i division 2 från föregående år uppflyttas till division 1. Samtidigt nedflyttas det sista laget i division 1 till division 2. Resultat redovisning: Varje förening utser skjutledare som är ansvarig för att skjutningen genomförs enligt bestämmelserna. Resultat från varje tävlingsomgång, såväl individuellt som lag, skall rapporteras till seriesekreteraren via mail. Detta skall ske senast 7 dagar efter skjutomgångens slut för att medräknas. Resultaten presenteras på Skaraborgs Pistolskyttekrets hemsida och via e-post till deltagande föreningar. Anmälan:Anmälan sker föreningsvis till seriesekreteraren enligt inbjudan. Avgifter: Efter seriens slut skickas en redovisning till respektive klubb på alla avgifter som betalas till Skarabors Pistolskyttekrets. Märk talongen: ”Skaraborgsserien” Lagavgift 100 kr, individuell avgift 20 kr per skytt. Kretsstyrelsen kan besluta om förändringar av avgifterna.

Reviderade regler fastställda av kretsårsmötet 20150325