2022-09-19

Under hösten/vintern kommer utbildning ske inom följande områden.

Banläggning fält:

Tid: November/December

Utbildningen kommer att vara förlagd i Mariestad med Christer Larsson som kursledare. Utbildningen kommer att avslutas med att kursdeltagarna kommer att lägga fältbanan för Skaraborgsfälten 2023.

Inbjudan kommer, med ytterligare info, senare.

Fältstationsutbildning

Tid: 14 November

Innefattar utbildning för Stationschefer och övriga stationsfunktionärer.

Utbildningen kommer att vara förlagd i Skövde Lövsjötorp med Sören Rehn som kursledare.

Inbjudan

————————————————————————————-

Skjutledare Ban skjutningar

Tid: 21 november

Innefattar utbildning för skjutledare för precision tävlingar och Militär snabbmatch med Per Holm som kursledare.

Inbjudan

————————————-

Gemensam anmälan per klubb.

Tycker ni att det låter intressant ta kontakt med er styrelse/utbildningsansvarig så kan er klubb göra en gemensam anmälan.