Inbjudan Serieskjutning 2021

Inbjudan till Serieskjutningen 2021 är utsänt till respektive förening.

En förutsättning för förenings deltagande i serieskjutningen är att styrelsen, i föreningen, ansvarar för att regler i

”Kompletterande regler för genomförande av hemmebanetävling med anledning av Covid-19” följs.

Reglerna är bifogade tillsammans med inbjudan. De finns även att läsa på förbundets hemsida där inbjudan till Rikstävlingen finns i länken nedan.

https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/foreningsutskick-2021-1-med-bland-annat-inbjudan-till-rikstavlingen-precision-och-magnumprecision/