Skaraborgsserien

Resultaten från omg 1 finns publicerade under fliken kretsen. Glädjande är att Klass 1 i precisionen är den klass med störst deltagarantal. Bra jobbat.