Styrelsen för Skaraborgs pistolskyttekrets har beslutat att Pokalen för 2020 är inställd.

Orsaken är att endast två deltävlingar har kunnat avgöras.